#

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

13/09/2021 08:41

Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên họp.
 
Theo báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Chính phủ, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3-1631497218.jpg

Toàn cảnh Phiên họp

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quy định của pháp luật và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ quan tâm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo (nhất là lĩnh vực đất đai).
 
Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tích cực triển khai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục có xu hướng giảm... Việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục chuyển biến tích cực, đa số đều nhận thức rõ về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ nơi phát sinh; chấn chỉnh những việc làm sai trái của cán bộ, cơ quan cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiều địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế đối thoại của người đứng đầu.
 
Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã tập trung, vào cuộc ngay từ đầu, tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết và tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết của chính quyền cùng cấp. Nhiều địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng cách làm mới, dân chủ với sự tham gia của đại diện các ban của Đảng, các tổ chức đoàn thể trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã giải quyết đúng pháp luật, có lý có tình, dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cấp cơ sở. Công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết được chú trọng, nhiều vụ việc công dân tự nguyện rút đơn sau khi được hòa giải, vận động, thuyết phục; có sự linh hoạt trong đối thoại, kết hợp vận dụng các chính sách hỗ trợ nhằm giúp các hộ khiếu kiện là hộ nghèo, hộ chính sách ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu kiện. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 88,3%.
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thanh tra Chính phủ đã làm tốt vai trò chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện và đã ban hành nhiều văn bản để triển khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất; các bộ, ngành, địa phương đều ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Việc thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, giải tỏa được bức xúc và đem lại niềm tin cho người dân.
 
Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 có sự đổi mới, đã tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc thẩm tra, cho ý kiến Báo cáo năm 2020, về cơ bản đã phản ánh khá toàn diện về tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2021. Báo cáo đã cung cấp nhiều số liệu cụ thể, có địa chỉ rõ ràng hơn; nêu ra được những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, cũng như phân tích, đánh giá được những nguyên nhân cơ bản phát sinh khiếu nại, tố cáo; đồng thời, đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Trong báo cáo cũng đã thể hiện được sự tích cực đổi mới, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới trong chỉ đạo, điều hành; những cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.... Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhưng đã có giải pháp phù hợp để công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn được thông suốt, bảo đảm an toàn sức khỏe của người dân, cũng như đội ngũ cán bộ, người làm nhiệm vụ tiếp công dân, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự phục vụ tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Phiên họp, đại diện các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành đã cho ý kiến đối với Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Chính phủ cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202109/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-310045/

Bạn đang đọc bài viết "Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin