#

Quỹ Tiền tệ Quốc tế thông qua gói hỗ trợ lớn nhất lịch sử để giúp các nước chống COVID-19

Với 650 tỷ USD, đây là gói hỗ trợ nguồn tài chính lớn nhất lịch sử của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm giúp các nước đang đối mặt với tình trạng nợ gia tăng và sụt giảm kinh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin