#

Bamboo Airways khai trương đường bay thường lệ tiếp theo kết nối Singapore

Hà Nội – Singapore là đường bay thường lệ thứ 2 đến đảo quốc Sư tử mà Bamboo Airways đưa vào khai thác trong tuần qua, tiếp tục hiện thực hóa mạnh mẽ kế hoạch mở rộng mạng bay kết nối các nước Đông Nam Á trong mùa hè này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin