#

Đề giải cứu hàng không cần giải quyết hai điều kiện

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, nếu hoá giải hai điều kiện sau, các hãng hàng không sẽ được giải cứu. Đề giải cứu hàng không cần giải quyết hai điều kiện.  Thứ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin