#

Huy động hơn 32.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Hơn 32.500 tỷ đồng đã được huy động qua kênh đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 7/2021 Giám sát theo dõi hệ thống đấu thầu trái phiếu điện tử. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin