#

Việt Nam đứng đầu ASEAN thu hút đầu tư Nhật Bản trong vài năm tới

Kết quả khảo sát cho thấy những vấn đề lớn mà doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam đang đối mặt là chi phí nhân công tăng vọt, nhân viên nghỉ việc.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin