#

Nhận diện hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm: Câu chuyện của Biti's, Khải Silk, Asanzo và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp

(Pháp lý) – 4 năm trước, vụ khăn lụa Khải Silk gắn mác “Made in China” đã gây ra cú sốc lớn cho niềm tin của người tiêu dùng, sau đó là sản phẩm của Asanzo bị phát hiện “phù...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin