#

Đại biểu kiến nghị Quốc hội giám sát gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ và 26 nghìn tỉ

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nêu đề nghị, Quốc hội cần tiến hành giám sát về gói hỗ trợ 62.000 tỉ trong năm 2020 và gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng trong năm 2021. Kiến nghị giám sát 2 gói hỗ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin