#

Các điều kiện để lưu thông, ra vào thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2434 về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin