#

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đơn giản các thủ tục hành chính, kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Viêt Nam đã triển khai đồng loạt các giải pháp để hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp, người lao...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin