#

Yêu cầu Facebook, Google gỡ bỏ 621 tài khoản, bài viết có nội dung xấu, độc

Từ tháng 10.2020 đến 30.9.2021, cơ quan chức năng Việt Nam đã yêu cầu Facebook, Google gỡ bỏ 621 tài khoản, bài viết, video có nội dung vi phạm pháp luật, ngăn chặn truy cập 4.214 trang mạng đặt máy...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin