#

Hai kẽ hở lớn trong Luật Giá và Luật Đấu thầu

(Pháp lý) – Nghiên cứu từ các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm thiết bị y tế bị cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố thời gian qua, Tạp chí điện tử...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin